พระนารายณ์
Homeผู้จัดทำหลักการและเหตุผลวรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีตัวละคร

b2b_amaze@hotmail.com

พระนารายณ์

เทพเจ้าแห่งความสันติสุข

         เทพในศาสนาฮินดูมีประธานสูงสุด 3 องค์คือ “ตรีมูรติ” พร้อมกับกำหนดภารกิจประจำพระองค์ ได้แก่

        พระพรหม สัญลักษณ์คือ ดอกบัว สี่พระพักตร์สี่กร วรกายสีขาว ทรงหงส์เป็นพาหนะ มีหน้าที่สร้างโลก สรรพชีวิตและธรรมชาติ และเป็นครูแห่งวิชาความรู้ของมนุษยโลก

พระนารายณ์ สัญลักษณ์คือ จักรกับสังฆ์ พระพักตร์เดียว สี่กร วรกายมีหลายสีเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ยุคปัจจุบันช่างไทยกำหนดสีดอกตะแบก ทรงพญาครุฑเป็นเทพพาหนะ มีหน้าที่รักษาสันติสุขให้เกิดแก่มนุษย์โลกและสรรพชิวิตในโลก

พระศิวะ สัญลักษณ์คือ ตรี(สามง่าม) ด้ามสั้น พระพักตร์ มี สามตา สองกร วรกายสีดำ ทรงโคอุสุภราชเป็นเทพพาหนะ มีหน้าที่ควบคุมปรากฎการณ์ธรรมชาติ ทำให้โลกมนุษย์ไม่เดือดร้อน มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ชาวฮินดูมีความเชื่อว่าประธานชุดตรีมูรตรีรวมกันเป็นหนึ่ง แยกภารกิจหน้าที่ประจำพระองค์เทพ จึงเกิดเป็นเทพประธาน 3 องค์ ด้วนเหตุนี้ชาวฮินดูจึงได้เคารพเทพประธานพร้อมกัน 3 องค์ 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MISS CHOMCHOB NISAMANEEPONG. All rights reserved.