ทรัพยากร

 

V80\thaigoodview_V80-2\library\studentshow\st2545\5-5\no42-43-47-ok\nav\nav_6_suppayakorn_bh.gifทรัพยากรภูมิอากาศภูมิภาคภูมิประเทศ

 

 

ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ำ 
ทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรแร่ธาตุ 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

    จุดประสงค์การเรียนรู้                  words_zbottle_cool.gif

    จุดประสงค์ปลายทาง

                      นักเรียนสามารถอธิบายและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพยากร

ธรรมชาติที่สำคัญ   ได้แก ่ ดิน  น้ำ ป่าไม้ และแร่ธาตุพร้อมทั้งสามารถยก

ตัวอย่างประกอบได้

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

    หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    มนุษย์นำไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ได้

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

aha_ploy@hotmail.com,litbrownie@hotmail.com,fan_nong@hotmail.com
Copyright(c) 2002 ploylitnong. All rights reserved.