ซ,ด,ต,ถ,ท,น

 

Homeสุภาษิตผู้จัดทำ

hybara_m@hotmail.com

  สุภาษิต  หมวด

 ก,ข,ค,ง,จ,ช 
ซ,ด,ต,ถ,ท,น 
ป,ผ,ฝ,พ,ฟ,ม 
ย,ร,ล,ว,ส,ห,อ 

 

หมวด ซ

 

ซื้อควายหน้านา  ซื้อผ้าหน้าตรุษ

ซื้อของไม่คำนึงถึงกาเวลา  ของที่ถูกก็ต้อง ซื้อแพง, ทำอะไรไม่เหมาะกับกาลเวลา

 

 

หมวด ด

 

ดาบสองคม

มีทั้งคุณและโทษ , อาจดีอาจเสียก็ได้

ได้ทีขี่แพะไล่

ซ้ำเติมเมื่อผู้อื่นเพลี่ยงพล้ำลง

 

 

หมวด ต

 

ตักน้ำรดหัวตอ

แนะนำพร่ำสอนเท่าไหรก็ไม่ได้ผล     (ตัวอย่าง)

ตัดหางปล่อยวัด

ตัดขาดไม่เกี่ยวข้อง  ไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป

ตำข้าวสารกรอกหม้อ

หาเพียงแต่พอกินไปมื้อหนึ่ง ๆ , ทำให้พอเสร็จไปชั่วครั้งหนึ่งๆ   (ตัวอย่าง)

ตีวัวกระทบคราด

โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ไพล่ไปรังควาน      (ตัวอย่าง)

 

 

หมวด  ถ

 

เถียงคำไม่ตกฟาก

พูดคำเถียงคำไม่หยุดปาก , เถียงโดยไม่ฟังเหตุผล

 

 

หมวด  ท

 

ทำนาบนหลังคน

ทำกินโดยเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ออกแรงทำงานนั้นๆ

 

 

หมวด น

 

น้ำขึ้นให้รีบตัก

มีโอกาสก็ควรรีบทำ

น้ำพึ่งเรือ  เสือพึ่งป่า

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน    (ตัวอย่าง)

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่
 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Sirima Janeworakunchai. All rights reserved.