เด็กอ้วน

  

HomeAbout  Myselfโรคสตรีโรคไม่ติดต่อโรคติดต่อสุขอนามัยการลดน้ำหนัก

momo_ducky@hotmail.com,pla_bubble@hotmail.com

[เด็กอ้วน] 
[โคเลสเตอรอล] 

เด็กอ้วน

 

        สาเหตุ                                                              

              เกิดจากการกินที่ไม่เหมาะสมมีส่วนน้อยที่เกิดจากการผิดปกติของฮอร์โมน   หรือโรคทางพันธุกรรม

        จะรู้ได้อย่างไรว่าอ้วน

 หมายถึง การมีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ในร่างกาย จะบอกว่าอ้วนหรือไม่ทำได้โดย

1. ดูด้โรคอ้วนวยสายตา ถ้าอ้วนจริงจะสามารถเห็นได้ชัดแต่ถ้าอ้วนไม่มากต้องใช้วิธีอื่นช่วย

2. ดูความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก และส่วนสูงโดยใช้กราฟอ้างอิงการเจริญเติบโต

3. ค่าดัชนี Body Mass Index (BMI) ซึ่งคำนวณโดยใช้น้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2 ควรมีค่าต่ำกว่า 23 ก.ก./เมตร2

โรคอ้วนมีผลเสียต่อสุขภาพ คือ  ร่างกายและจิตใจ  ทางจิตใจคือ  การเข้าสังคม  เด็กมักจะโดนล้อเลียน เด็กที่อ้วนมักจะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวได้เร็วกว่าวัยปกติ และเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคถุงน้ำดี และมะเร็งบางชนิด

  

 

 freebird_back_5.gif                   freebird_next_1.gif

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Warunee,Miss Watcharaporn. All rights reserved.