โคเลสเตอรอล

 

HomeAbout  Myselfโรคสตรีโรคไม่ติดต่อโรคติดต่อสุขอนามัยการลดน้ำหนัก

momo_ducky@hotmail.com,pla_bubble@hotmail.com

[เด็กอ้วน
[โคเลสเตอรอล] 

โคเลสเตอรอล

             โคเลสเตอรอล คือ สารไขมันคล้ายขี้ผึ้ง  ที่ปรากฏอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกาย บางชนิดจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ตับของ คนเราสามารถผลิตได้เพียงพอต่อความจำเป็นของร่างกายอยู่แล้ว แม้ว่าจะจำเป็นต่อสุขภาพของคน  แต่หากมีปริมาณมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายได้  ถ้าระดับโคเลสเตอรอลสูงเกินไปจะเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ

โคเลสเตอรอล มี 2 ชนิด คือ

1.      โคเลสเตอรอลรวม

         1.1 แอล ดี แอล โคเลสเตอรอลเป็นส่วนเกินสะสมอยู่ในเส้นเลือดแดงและอาจทำให้เกิดโรคหัวใจ

        1.2 เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล เชื่อกันว่าเป็นตัวกำจัดโคเลสเตอรอลจากกระแสเลือด

2.      ไตรกลีเซอไรด์

         เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งในกระแสเลือด คนที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง  อาจจะมีแอล ดี แอล โคเลสเตอรอลสูงด้วย

โคเลสเตอรอลสูง คือ การที่ระดับโคเลสเตอรอลในร่างกายสูงกว่าระดับที่ควรจะมี

ระดับโคเลสเตอรอลที่พึ่งปรารถนา

โคเลสเตอรอลรวม                                                  น้อยกว่า 200 มก./ดล.

แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล                                      น้อยกว่า 130 มก./ดล.

เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล                                       มากกว่า 40  มก./ดล.

ไตรกลีเซอไรด์                                                       น้อยกว่า 150 มก./ดล.

 

                   โคเลสเตอรอลสูงสามารถนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ  ในแต่ละปีโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

1. แอล ดี แอล โคเลสเตอรอลสูง

2. เอช ดี แอล โคเลสเตอรอลต่ำ

3. ความดันโลหิตสูง

4. โรคเบาหวาน

5. อายุเพิ่มขึ้น

6. สูบบุหรี่

7. มีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจก่อนวัยอันควร

อาหารที่มีไขมันและโคเลสเตอรอล

        ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มักจะมีมาก ควรหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว อาหารที่ทำจากนม  เนย  ครีม เครื่องในสัตว์ สัตว์ที่มีกระดองและไข่ อาหารที่ปราศจากโคเลสเตอรอลได้แก่ ผัก ผลไม้ ธัญพืช

  

วิธีคำนวณหาค่า แอล ดี แอล โคเลสเตอรอลใช้สูตรดังนี้

แอล ดี แอล = โคเลสเตอรอลรวม - เอช ดี แอล - (ไตรกลีเซอไรด์)/5

  

 

 freebird_back_6.gif

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Warunee,Miss Watcharaporn. All rights reserved.