เกมส์ทายปริศนาผวน1

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

เกมส์ทายปริศนาผวน1 
เกมส์ทายปริศนาผวน2 
เกมส์ทายปริศนาผวน3 
เกมส์ทายปริศนาผวน4 
เกมส์ทายปริศนาผวน5 

 

ปริศนาผวน 1.

        ชาย  หนึ่งอยู่ภาคพื้น           ลานนา

ชาย  หนึ่งสิ้นชีวา                       ดับดิ้น

ชาย  หนึ่งแปลกมีงา                   ร่างใหญ่

ชาย  หนึ่งสะอาดสิ้น                  กลิ่นร้ายหายสูญ

 

ปริศนาผวน 2.

        สาว  หนึ่งบริสุทธิ์แล้          สะอาดตา  

สาว  หนึ่งทั่วกายา                     จุดแต้ม

สาว  หนึ่งถ้อยวาจา                    กร้าวหยาบ

สาว  หนึ่งยามยลแย้ม                เบิ่งได้ไกลตา

 

ปริศนาผวน 3.

        ชา  หนึ่งสัมผัสรู้                ชิมรส

ชา  หนึ่งวัยควรงด                     ดีดดิ้น

ชา  หนึ่งเพิ่มหนึ่งพจน์                ทุกขวบ  ปีเฮย

ชา  หนึ่งงานหนักสิ้น                  อาชีพนี้เหนื่อยเสมอ

 

ปริศนาผวน 4.

        มี  หนึ่งก่อเกิดแล้ว             สัมพันธ์

มี  หนึ่งแก้วหินอัน                     ค่าล้ำ

มี  หนึ่งรอบรู้ครัน                     นักปราชญ์

มี  หนึ่งบอกชื่อย้ำ                      บ่งชี้ฤาษีสงฆ์

 

ปริศนาผวน 5.

        ใบ  หนึ่งไม้แคระต้น             ทรงงาม

ใบ  หนึ่งย่อยยับทราม                   ป่นปี้

ใบ  หนึ่งบ่งบอกความ                   ล้นหลาก

ใบ  หนึ่งของสิ่งนี้                        ผ่านขึ้นลงเสมอ

 

ปริศนาผวน 6.

        สี  หนึ่งร่วมก่อให้             เกิดพลัง

สี  หนึ่งร้อนแรงจัง                   ส่องจ้า

สี  หนึ่งหอมประดัง                   กลิ่นดอก

สี  หนึ่งอาชีพค้า                       เรียกค้าประเวณี

 

ปริศนาผวน 7.

        สี  หนึ่งรสอร่อยล้ำ             เหลือหลาย

สี  หนึ่งเป็นเฉพาะชาย               แน่แท้

สี  หนึ่งทรัพย์มากมาย               รวยร่ำ

สี  หนึ่งขาวสะอาดแล้                แพทย์ใช้สบายแผล

 

ปริศนาผวน 8.

        เมีย  หนึ่งเป็นเจ้าพ่อ          อันธพาล

เมีย  หนึ่งสั่นมีอาการ                 จับไข้

เมีย  หนึ่งอยู่มานาน                   แถบเขต  จีนเฮย

เมีย  หนึ่งอยู่ภาคใต้                   ติดแคว้นแดนไทย

 

ปริศนาผวน 9.

        ตา  หนึ่งเสาะสืบค้น             มองเมียง

ตา  หนึ่งผักเครื่องเคียง                หนึ่งไซร้

ตา  หนึ่งชั่วร้ายเพียง                   บทบาท

ตา  หนึ่งฉุดจิตให้                       โกรธแล้โลภหลง

 

ปริศนาผวน 10.

        ยาย  หนึ่งยอมสละแม้          ชีวา

ยาย  หนึ่งท้องผูกยา                     ช่วยได้

ยาย  หนึ่งอายหนักหนา                 ความกระดาก

ยาย  หนึ่งพาหะไข้                       แพร่เชื้อสู่คน

 

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.