เกมส์ทายปริศนาผวน2

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

เกมส์ทายปริศนาผวน1 
เกมส์ทายปริศนาผวน2 
เกมส์ทายปริศนาผวน3 
เกมส์ทายปริศนาผวน4 
เกมส์ทายปริศนาผวน5 

 

ปริศนาผวน 11.

        อี  หนึ่งแสนชั่วช้า              เลวทราม

อี  หนึ่งร้อนเมื่อยาม                   อยู่ใกล้

อี  หนึ่งหมดสิ้นความ                รู้สึก

อี  หนึ่งเผื่อแผ่ให้                       เอื้อเฟื้อเจือจุน

 

ปริศนาผวน 12.

        แกง  หนึ่งก่นโศกเศร้า           โศกา

แกง  หนึ่งกั้นอาณา                         เขตไว้

แกง หนึ่งเอาเปรียบประชา              เขาอื่น

แกง  หนึ่งบังแดดได้                       อีกทั้งบังฝน

 

ปริศนาผวน 13.

        ปี  หนึ่งชื่อบ่งบอกไว้          แผ่นดิน

ปี  หนึ่งงานพิธีกิน                     จัดเลี้ยง

ปี  หนึ่งเกาะยลยิน                      ธรรมชาติ  งามนา

ปี  หนึ่งจังหวัดเพี้ยง                  ชื่อนั้นนามใด

 

ปริศนาผวน 14.

        ใจ  หนึ่งช่างชั่วช้า                 เลวทราม

ใจ  หนึ่งอธิบายความ                     ถี่ถ้วน

ใจ  หนึ่งเดือดร้อนยาม                   โจรบุก  ปล้นนา

ใจ  หนึ่งพลอยเพชรล้วน                แต่งได้เหลี่ยมดี

 

ปริศนาผวน 15.

        บอน  หนึ่งปูลาดแล้ว             ใช้นอน

บอน  หนึ่งร้อยกรองกลอน             กลั่นถ้อย

บอน  หนึ่งหญิงงามงอน               คำศัพท์

บอน  หนึ่งช่องใหญ่น้อย               อาจใช้ระบายลม

 

ปริศนาผวน 16.

        ไข่  หนึ่งทำปุ๋ยได้                    ปุ๋ยดี

ไข่  หนึ่งดินนี้มี                                ค่าไซร้

ไข่  หนึ่งใหม่สดสี                           เอี่ยมอ่อง

ไข่  หนึ่งปวดป่วยไข้                       เมื่อยล้าสารพางค์

 

ปริศนาผวน 17.

        แขน  หนึ่งเขียนแบบสร้าง        อาคาร

แขน  หนึ่งส้มโอหวาน                     อร่อยแท้

แขน  หนึ่งอยู่อีสาน                         จังหวัด

แขน  หนึ่งพระเอกแล้                     จากแฟ้มวรรณคดี

 

ปริศนาผวน 18.

        ขา  หนึ่งบ่งบอกชี้                    เวลา

ขา  หนึ่งบรรจุยา                             ฉีดได้

ขา  หนึ่งอยู่ใกล้ตา                           กันฝุ่น

ขา  หนึ่งสำนึกไซร้                          ผิดแล้วขออภัย

 

ปริศนาผวน 19.

        คัน  หนึ่งอากาศร้อน              รุนแรง

คัน  หนึ่งเวลาแสดง                       ค่ำเฃ้า

คัน  หนึ่งหน้าตาแฝง                      ความหล่อ

คัน  หนึ่งเตือนใจเจ้า                       เหมาะถ้อยร้อยความ

 

ปริศนาผวน 20.

        ยา  หนึ่งพลรบแท้                    ทวยทหาร

ยา  หนึ่งหญิงสาวสะคราญ               บอกได้

ยา  หนึ่งนามขนาน                            จังหวัด

ยา  หนึ่งเดินแห่ไซร้                           แบบเน้นเป็นขบวน

 

 

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.