เกมส์ทายปริศนาผวน3

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

เกมส์ทายปริศนาผวน1 
เกมส์ทายปริศนาผวน2 
เกมส์ทายปริศนาผวน3 
เกมส์ทายปริศนาผวน4 
เกมส์ทายปริศนาผวน5 

 

ปริศนาผวน 21.

        ปู  หนึ่งดึงปิดแล้ว                 ลงกลอน

ปู  หนึ่งเปิดออกตอน                     รุ่งเช้า

ปู  หนึ่งอเมซอน                           ไหลผ่าน

ปู  หนึ่งขวบปีเจ้า                          บ่งชี้ปีวัว

 

ปริศนาผวน 22.

        ปลา  หนึ่งหุ้มห่อไว้               ดวงตา

ปลา  หนึ่งหลังกริยา                      แลบลิ้น

ปลา  หนึ่งเงาะรจนา                      เคยอยู่

ปลา  หนึ่งแตกต่างสิ้น                   ผิดเพี้ยนเคยเห็น

 

ปริศนาผวน 23.

        สวน  หนึ่งท่วงอ่อนช้อย         รำไทย

สวน  หนึ่งรื่นเริงใจ                       ยะแย้ม

สวน  หนึ่งฝากตัวใน                     หอยเปลือก

สวน  หนึ่งถ้อยแต่งแต้ม                กล่าวโก้โวหาร

 

ปริศนาผวน 24.

        นาย  หนึ่งเกิดร่วมท้อง            มารดร

นาย  หนึ่งมีสี่กร                              เทพเจ้า

นาย  หนึ่งเอนกายนอน                     หน้าผึ่ง

นาย  หนึ่งสัตวืสี่เท้า                        หน้าม้วนชวนอาย

 

ปริศนาผวน 25.

        หมอน  หนึ่งหดหู้ไห้             โหยหวน

หมอน  หนึ่งอ้วนพีควร                   เปรียบได้

หมอน  หนึ่งเป็นสำนวน                 ฝักถั่ว

หมอน  หนึ่งยามด่าใช้                    กล่าวอ้างมาดุคุณ

 

ปริศนาผวน 26.

        หมี  หนึ่งอำนาจรู้                   ปราบผี

หมี  หนึ่งผสมสี                             หลากได้

หมี  หนึ่งมะพร้าวมี                        ชื่อบอก

หมี  หนึ่งมเหสีไซร้                         เขตแคว้นแดนชวา

 

ปริศนาผวน 27.

        หมา  หนึ่งว่ายแหวกน้ำ           ธารา

หมา  หนึ่งอยู่พนา                           ดุร้าย

หมา  หนึ่งกำเนิดมา                        จากประเทศ  จีนเฮย

หมา  หนึ่งมองหมายไว้                   แม่นแล้วตามอง

 

ปริศนาผวน 28.

        หาด  หนึ่งรูปเด่นแท้               สระไทย

หาด  หนึ่งหายโรคภัย                     สนิทแล้ว

หาด  หนึ่งผักชื่อใด                         หัวสะอาด

หาด  หนึ่งวิชาแกล้ว                       ว่าด้วยพยากรณ์

 

ปริศนาผวน 29.

        หอย  หนึ่งสถิตถ้ำ                   งามตา

หอย  หนึ่งพริกน้ำปลา                    ใส่ได้

หอย  หนึ่งสองด้านครา                  ปั่นแปะ

หอย  หนึ่งสร้างสูงไซร้                  เหมาะไว้ระวังการณ์

 

ปริศนาผวน 30.

        จาน  หนึ่งพาหนะใช้                ขี่กราย

จาน  หนึ่งรู้ประมาณกาย                  อยู่ยั้ง

จาน  หนึ่งสิ่งพิมพ์ขาย                     หรือแจก

จาน  หนึ่งคนเหยียดทั้ง                    ต่ำช้าสารพัน

 

 

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.