เกมส์ทายปริศนาผวน4

  

Homeผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com

 

เกมส์ทายปริศนาผวน1 
เกมส์ทายปริศนาผวน2 
เกมส์ทายปริศนาผวน3 
เกมส์ทายปริศนาผวน4 
เกมส์ทายปริศนาผวน5 

 

ปริศนาผวน 31.

        นาง  หนึ่งคนขนาบข้าง          ยามนอน

นาง  หนึ่งคุมขั้นตอน                     ลูกจ้าง

นาง  หนึ่งนำคนจร                         สู่ที่  สถานแฮ

นาง  หนึ่งยืนขาค้าง                       จิกสิ้นกินปลา

 

ปริศนาผวน 32.

        ผี  หนึ่งทายท่านแก้                   ปัญหา

ผี  หนึ่งลมพัดพา                              ฝุ่นฟุ้ง

ผี  หนึ่งรสโอชา                                เครื่องเทศ

ผี  หนึ่งบอกเขตคุ้ง                           วาดไว้แผ่นแสดง

 

ปริศนาผวน 33.

        สาง  หนึ่งรูปลักษณ์ล้วน           สะคราญตา

สาง  หนึ่งเห็นดาษดา                       ถิ่นใต้

สาง  หนึ่งทั่วกายา                           เรือนร่าง

สาง  หนึ่งจุดรวมไซร้                      แน่แท้เป็นศูนย

 

ปริศนาผวน 34.

        ม้า  หนึ่งเร็วบอกแล้ว                ความหมาย

ม้า  หนึ่งรับซื้อขาย                           คล่องแท้

ม้า  หนึ่งกล้ามเนื้อกาย                       เพลียอ่อน

ม้า  หนึ่งมีคมแม้                              ฟาดฟั้นฟันสบาย

 

ปริศนาผวน 35.

        ลา  หนึ่งอยู่ป่าโพ้น                  ภูผา

ลา  หนึ่งอยู่อย่างปลา                       เล่นน้ำ

ลา  หนึ่งเก็บหยูกยา                         ใส่อยู่

ลา  หนึ่งแดนยักษ์ย้ำ                        จากแฟ้มรามเกียรติ์

 

ปริศนาผวน 36.

        แสง  หนึ่งพันธุ์ประดับไม้          พุ่มตระการ

แสง  หนึ่งสดใสปาน                         ชาดแผ้ว

แสง  หนึ่งถิ่นเนานาน                         เชียงใหม่

แสง  หนึ่งลงแรงแล้ว                        ไม่ได้สมประสงค์

 

ปริศนาผวน 37.

        สอน  หนึ่งเหตุบอกรู้                ดลใจ

สอน  หนึ่งจมอยู่ใน                          ปากน้ำ

สอน  หนึ่งโฉมไฉไล                       งอนแง่

สอน  หนึ่งไพเลาะล้ำ                       บ่งชี้ดีงาม

 

ปริศนาผวน 38.

        ปาก  หนึ่งใช้เริ่มต้น                 การแสดง

ปาก  หนึ่งจบจัดแจง                        เลิกได้

ปาก  หนึ่งหมักเชื้อแรง                    ข้าวหมาก

ปาก  หนึ่งคำเปรียบไซร้                   เงียบแท้สนิทเทียว

 

ปริศนาผวน 39.

        กา  หนึ่งเสียงเสนาะซึ้ง            ตรึงใจ

กา  หนึ่งเสพเมาไว                          มั่วซ้ำ

กา  หนึ่งเพิ่มพลานามัย                    แข็งแกร่ง

กา  หนึ่งเกิดใต้น้ำ                           อยู่ได้ในทะเล

 

ปริศนาผวน 40.

        กา  หนึ่งแกงปักษ์ใต้                 ของไทย  

กา  หนึ่งเพื่อนประเทศใด                 เขตใกล้

กา  หนึ่งหญิงงามใน                        ญี่ปุ่น

กา  หนึ่งเมืองใหญ่ไซร้                     แว่นแคว้นอินเดีย

 

 

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.