ปริศนาร้อยกรอง

 

ผู้จัดทำปริศนาผันปริศนาผวนปริศนาดอกสร้อยปริศนาสักวาปริศนาลูกโซ่

angel_koi@hotmail.com


 
ความเป็นมาปริศนาร้อยกรอง


        
บทปริศนาร้อยกรองใหม่ ๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นจากการเขียนเล่นทายกันในยามว่าง  ยามพบปะสังสรรค์กัน หรือระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน พบเห็นอะไรก็ผูกบทร้อยกรองทายกันไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้การเดินทางสนุกสนานยิ่งขึ้น อันความคิดเขียนบทปริศนาร้อยกรองนี้ได้แนวคิดมาจาก  พะหมี  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร  ทรงโปรดการเล่นทายพะหมีหรือปัญหาที่เป็นบทร้อยกรองแก่ข้าราชบริพาร  สร้างความสนุกสนาน ทวีปัญญา  ผ่อนคลายความตึงเครียดกันบ่อย ๆ จนเป็นเหตุให้ข้าราชบริพาร มหาดเล็กมีประสบการณ์ในการเล่นพะหมีจนเคยชิน
 

        การแข่งขันทายปริศนาร้อยกรอง เป็นการฝึกเชาว์ไวไหวพริบที่ให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ผู้ทายต้องบรรจงผูกปริศนาเป็นร้อยกรองที่ไพเราะ ส่วนผู้ตอบก็ต้องแข่งขันกันคิดคำตอบในเวลาอันจำกัด เป็นการฝึกคิดหาคำตอบอย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขที่วางไว้ ใครคิดได้ตอบก่อนจะเป็นผู้ชนะ การเล่นจะสามารถทายต่อเนื่องกันไปทำให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนแนวคิด สามารถรวบรวมความคิดเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจทางภาษาและความรู้ทั่วไปเสนอคำตอบตามเงื่อนไขได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยำ  ถูกต้อง อีกทั้งได้ซึมซาบไปด้วยรสของร้อยกรองไทย และมองเห็นแง่งามความวิจิตรพิสดารของภาษาไทยไปด้วย

 

words_strange_bird_cool.gif แหล่งที่มาของข้อมูล

จากหนังสือปริศนาร้อยกรอง , ผู้แต่ง คุณสามารถ  ศักดิ์เจริญ
 

ขอขอบพระคุณ  words_strange_bird_hot.gif

ต้องกราบขอบพระคุณ อาจารย์ยุวดี  เปาอินทร์ เป็นอย่างยิ่งที่คอยแนะนำข้อมูล และ ให้คำปรึกษามาโดยตลอด

และที่ลืมไม่ได้คือต้องขอขอบพระคุณ  อาจารย์พูนศักดิ์   สักกทัตติยกุล  ที่สอนทำเวบและแนะนำถึงวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ มา ณ ที่นี้ด้วย

    
สุดท้ายนี้

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหา รวมทั้งเกมส์ที่ผู้จัดทำได้สร้างขึ้นมานี้จะมีประโยชน์ ต่อท่านทั้งหลาย ไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำก็ต้องขอ

อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ท่านสามารถแนะนำหรือติชมมาได้ที่ angel_koi@hotmail.com

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Jiraporn Kiativutikul. All rights reserved.