ทวีปเอเชีย

   

Homeผู้จัดทำทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้ทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาทวีปออสเตรเลีย

pamper_friend@hotmail.com

เส้นทางสายไหม 
เทือกเขาหิมาลัย 
ทัชมาฮาล 
กำแพงเมืองจีน 
ทิวเขาเมืองกุ้ยหลิน 
อุโมงค์ไซกัน 

ทวีปเอเชีย.

 

          ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และมีประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ตั้งอยู่  เพราะฉะนั้น สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถานที่สำคัญในทวีปนี้จึงมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ และมักเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง  ส่วนภูมิประเทศที่น่าสนใจนั้น  เกิดจากการกระทำของธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความสวยงาม  จนในปัจจุบัน สถานที่เหล่านี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนั้นแล้ว

 

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Saiporn Byboribankul. All rights reserved.