ทวีปออสเตรเลีย

   

Homeผู้จัดทำทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้ทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาทวีปออสเตรเลีย

pamper_friend@hotmail.com

โรงอุปรากรซิดนีย์ 
หินแอร์ 

ทวีปออสเตรเลีย.

        ทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่เกิดใหม่และมีขนาดเล็ก  เพิ่งจะมีการอยู่อาศัยเมื่อ 200-300 กว่าปีที่ผ่านมาเท่านั้น  สิ่งก่อสร้างที่สำคัญในทวีปนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงทวีปนี้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมาก  ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาชมมากมายและยังมีหินที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติอีกด้วย    

 

 

  

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Saiporn Byboribankul. All rights reserved.