ทวีปอเมริกาเหนือ

   

Homeผู้จัดทำทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาใต้ทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาทวีปออสเตรเลีย

pamper_friend@hotmail.com

เทพีเสรีภาพ 
อุทยานเยลโลสโตน 
แกรนด์แคนยอน 
ภาพแกะสลักบนภูเขา 

ทวีปอเมริกาเหนือ.

       ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีการอยู่อาศัยหลังทวีปยุโรป เพราะฉะนั้นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญในทวีปนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ แต่ก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และมีหลายสถานที่ๆ แสดงถึงยุคที่มีการปฏิวัติ เปลี่ยยแปลงจากอาณานิคมเป็นประเทศเสรี  ส่วนที่เป็นภูมิประเทศก็สามารถบอกอายุของแผ่นเปลือกโลกของทวีปนี้ได้  เช่น แกรนแคนยอน  เป็นต้น

 

 

  

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Saiporn Byboribankul. All rights reserved.