เนื้อหา

เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลง
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4

 

 

ผู้จัดทำ

นางสาววราพร สัจจะหฤทัย
นางสาวสินีรัตน์ สิริอิทธิวงศ์
นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

วันที่นำเสนอ

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2547

ปรับปรุงครั้งที่ 1

 

 

 

 คำแนะนำและกำลังใจ

 กรุณาคลิกที่นี่

 

 

 เชิญท่านเข้าสู่เว็บเพจนี้ โดยคลิกที่นี่

 

 

จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน