ครอบครัวคุณทองแดง

 

Homeประวัติคุณทองแดงขนมลูกๆทองแดงคณะผู้จัดทำabout me

anniee_girl@hotmail.com aniberry01_red_3.gif

 

 

เสื้อยอดนิยมครอบครัวคุณทองแดง ที่มีชื่อลูกๆเป็นขนมโบราณชุดทองมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ตื่นเต้นกันทั่วหน้า  ช่วยให้ประชาชนที่มีกังวลคลายทุกข์ได้อย่างดี  ทายาททั้ง๙ของ ทองแดงและทองแท้ ได้แก่ ทองชมพูนุท ทองเอก ทองม้วน ทองฑัต ทองพลุ ทองหยิบ ทองหยอด ทองอัฐ และ ทองนพคุณ ล้วนมีชื่อที่น่ารักทั้งสิ้น เมื่อได้ยินชื่อทำให้นึกถึงขนมและเกิดสงสัยว่าขนมแต่ละชนิดนั้นมีหน้าตาอย่างไร และ พ้องกับทายาทของทองแดงลำดับไหนซึ่งเวปนี้จะนำเสนอทายาทของคุณทองแดง และยังจะนำเสนอขนมหวานที่มีชื่อพ้องกับชื่อของทายาททั้ง๙  ถือว่าเป็นการยกย่องและเชิดชูปัญญาไทยให้ปรากฏ และ ถือเป็นการรักษาวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของชาติให้ยั่งยืนให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้คุณค่าและรักษาสมบัติชิ้นนี้ให้ดำรงอยู่สืบไป


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Tawitra Jaroenpongchai. All rights reserved.