ขนมลูกๆทองแดง

 

Homeประวัติคุณทองแดงขนมลูกๆทองแดงคณะผู้จัดทำabout me

anniee_girl@hotmail.com aniberry01_red_4.gif

ขนมทองชมพูนุท 
ขนมทองเอก 
ขนมทองม้วน 
ขนมทองอัฐ 
ขนมทองพลุ 
ขนมทองหยิบ 
ขนมทองหยอด 
ขนมทองฑัต 
ขนมทองนพคุณ 

 

 ขนมลูกๆทองแดง    

        ประวัติความเป็นมาของขนมไทยตามหลักฐานที่ค้นคว้าได้จากหนังสือไตรภูมิพระร่วงในสมัยสุโขทัย

ที่ได้กล่าวถึงชื่อขนมต้ม กับในหนังสือจดหมายเหตุคำให้การขุนหลวงหาวัด ในสมัยอยุธยา ซึ่งได้กล่าวไว้

ตอนหนึ่งว่า "บ้านหม้อปั้นหม้อข้าวหม้อแกงใหญ่เล็ก แลกระทะ เตาขนมครก ขนมเบื้อง" และอีกฉบับหนึ่ง

 กล่าวถึง "ย่านป่าขนม ขายขนมชะมด กงเกวียนต้มถั่ว สำปนี" มีไว้เพียงเท่านี้ มิได้บอกไว้แน่ชัดว่าทำขึ้น

เป็นครั้งแรกเมื่อใด และด้วยวัตถุประสงค์ใด เพื่อการใดแน่  ขนมไทยถือเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง

ซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติไทย


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Tawitra Jaroenpongchai. All rights reserved.