คณะผู้จัดทำ

 

Homeประวัติคุณทองแดงขนมลูกๆทองแดงคณะผู้จัดทำabout me

anniee_girl@hotmail.com

 

 คณะผู้จัดทำหนังสืออ้างอิง

หนังสือขนมลูกๆทองแดง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             คุณชวลี         อมาตยกุล

        คุณกาญจนา    เมฆสวรรค์

        คุณเพ็ญศรี      เขียวมีส่วน

        นายประพจน์    อัศววิรุฬหการ

        นางชญานุตม์    อินทุดม

        นางกรพินธุ์      ศรีสุขสวัสดิ์

ภาพถ่ายขนม ฝ่ายภาพนิตยสาร Health & Cuisine

ภาพถ่ายสุนัข ช่างถาพส่วนพระองค์

                

ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านกรุณาเอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพ เพื่อการศึกษา

รายวิชา ช0255 การเขียนโปรแกรม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Tawitra Jaroenpongchai. All rights reserved.