ทองนพคุณ

 

Homeประวัติคุณทองแดงขนมลูกๆทองแดงคณะผู้จัดทำabout me

anniee_girl@hotmail.com

ทองชมพูนุท 
ทองเอก 
ทองม้วน 
ทองอัฐ 
ทองพลุ 
ทองหยิบ 
ทองหยอด 
ทองฑัต 
ทองนพคุณ 

 

                                                                           

 

                           เป็นสุนัขเพศผู้ เกิดเวลา๑๙.๐๙น. น้ำหนักแรกเกิด ๓๖๐ กรัม สีดำ(สามสี) จมูกขาวขึ้นเป็นจุดกว้าง

                                  บนหน้าผาก คอแคบทางซ้ายกว้างออกไปทางขวาลูกศรขึ้นบนหัว ถุงยาว หางจุดขาวยาว

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Tawitra Jaroenpongchai. All rights reserved.