ทองพลุ

 

Homeประวัติคุณทองแดงขนมลูกๆทองแดงคณะผู้จัดทำabout me

anniee_girl@hotmail.com

ทองชมพูนุท 
ทองเอก 
ทองม้วน 
ทองอัฐ 
ทองพลุ 
ทองหยิบ 
ทองหยอด 
ทองฑัต 
ทองนพคุณ 

 

                                                                         

 

                            เป็นสุนัขเพศผู้ เกิดเวลา ๑๖.๑๔ น. น้ำหนักแรกเกิด ๓๐๐ กรัม คลอกถอยหลัง สีดำขีดขาวขวาง

                                                                                 ถุงยาว ๒ ขาหน้า หางจุดเล็ก 

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Tawitra Jaroenpongchai. All rights reserved.