ประวัติแบดมินตันในประเทศไทย

    

Homeประวัติแบดมินตันทักษะในการเล่นอุปกรณ์การเล่นแบดมินตันกติกาในการเล่นแบดมินตันGalleryAbout us

funnygirl_toey@yahoo.com
wowning@hunsa.com

 

กีฬาแบดมินตันในประเทศไทย

กีฬาแบดฯ ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อราวๆปี พ.ศ. 2456 โดยพระยาพิพัทกุลพงษ์ นำมาเผยแพร่ โดยตั้งคอร์ดไว้ที่บ้านให้ลูก หลาน เพื่อนฝูง
ญาติมิตรมาเล่นกันเป็นประจำ ตอนแรกๆมักนิยมเล่นฝ่ายละ 3 คน

ราวปี พ.ศ. 2462 สโมสรกลาโหมได้เปิดการแข่งขันแบดมินตันทั้งไปเป็นครั้งแรก พระยาจินดารักษณ์ได้ริเริ่มตั้งสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยขึ้น
ในปี พ.ศ. 2494 และไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์แบดมินตันระหว่างชาติด้วย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยมีนักกีฬาแบดฯที่มีฝีมือดีอยู่
จนได้เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศถ้วยโธมัสประจำปี 2494-2495 และได้เข้าแข่งขันถึงรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินเดีย

ประชาชนชาวไทญนิยมเล่นกีฬาแบดฯเป็นจำนวนมากจึงมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในและนอกโรงเรียนด้วย มีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่น
จนสามารถส่งออกไปขายประเทศใกล้เคียงอีกด้วย

 กลับประวัติความเป็นมา

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Sanivipa Pornpermsook and Miss Wasana Karaket . All rights reserved.