ไม้แบด

   

Homeประวัติแบดมินตันทักษะในการเล่นอุปกรณ์การเล่นแบดมินตันกติกาในการเล่นแบดมินตันGalleryAbout us

funnygirl_toey@yahoo.com
wowning@hunsa.com

ไม้แบด 
ลูกขนไก่ 
สนาม 

ไม้แบดมินตัน

       ไม้แบดมินตันมี 2 ประเภท คือประเภทไม้และโลหะ มีขนาดไม่เท่ากันแล้วแต่บุคคล และต้องขึงด้วยเอ็นตึง ไม้ไม่บิดเบี้ยว เมื่อเอมือกดแล้วเอ็นไม่หย่อน ในการเลื่อกซื้อไม้แบดมินตัน สามารถทดสอบได้คือ เอ้นขึงตึงหรือไม่โดยเอานิ้งดีด
หรือเอาเล็บกรีดเอ็นฟังเสียงเอาก็ได้

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545

 www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@
thaigoodview.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Sanivipa Pornpermsook and Miss Wasana Karaket . All rights reserved.