Physics Formula

 

HomeAbout myselfPhysic M.4Physic M.5Physic M.6

lelajaa@yahoo.com
malovedevil@yahoo.com

 สวัสดีค่ะ  ขอต้อนรับทุกท่านนะค่ะ

เว็บนี้พวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับสรุปสูตรฟิสิกส์ระดับ  ม. ปลาย

ซึ่งในปัจจุบันนับว่ายังมีเว็บเกี่ยวกับวิชานี้น้อยมากเลยนะค่ะ

พวกเราจึงได้จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา

เว็บนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะค่ะถ้าขาด

อ.พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล  ที่ให้คำปรึกษามาโดยตลอด

พี่แจน  ที่เอื้อเฟื้อเมนูสูตรมาให้พวกเราศึกษา

คุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยจ่ายค่าไฟค่ะ

และพี่ๆ เพื่อนๆ ที่คอยเป็นกำลังใจกันให้กันเสมอมา

 

หากข้อมูลในเว็บนี้เกิดการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนประการใดพวกเราก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MissLelachanok Sanguanraksak & MissMayura Pragarsombut. All rights reserved.