ฟิสิกส์อะตอม

 

HomeAbout myselfPhysic M.4Physic M.5Physic M.6

lelajaa@yahoo.com
malovedevil@yahoo.com

M 6. Term 1 
M 6. Term 2 

 

 

สูตร   สนามไฟฟ้า

E    =        =    

 

สูตร   แรงแม่เหล็ก

F    =    qvb

E   =   สนามไฟฟ้า  (n/c)

   =   ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ()

d   =   ระยะห่างระหว่าง  แผ่นโลหะคู่ขนาน  (m)

v   =   ความเร็ว  (m/s)

b   =   ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  (t)

q   =   ประจุไฟฟ้า  (c)

 

สูตร  คำนวนทอมสัน

   =      

  -----   -----

q   =   ประจุ  (c)

m   =   มวล  (kg)

   =   ความเร็ว  (m/s)

  =   ความต่างศักย์  (v)

B    =   สนามแม่เหล็ก  (r)

d    =   ระยะห่าง  (m)

E    =   สนามไฟฟ้า  (v/m)

   =        =        =    

 

สูตร  มิลลิแกน

qE  =  mg

q  -  ประจุ  

E  -  สนามไฟฟ้า  

m    -    มวล  

g    -    แรงโน้มถ่วงโลก หรือ ความเร่ง  

 f_goldfish01_red.gif

ควอนตัมของพลังงานไฟฟ้า

E  =  hf

E  -  พลังงาน

h  -  ค่าคงที่ของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

 ธาตุไฮโดรเจน

L  =  mvr  =  nh-

n  -  เลขควอนตัม  1,2,3, ...

h-  -    (1.05 x 10-34  J.S)

Ei  -  พลังงานของอิเล็คตรอนก่อนเปลี่ยนวงโคจร

Ef  -  พลังงานของอิเล็คตรอนหลังเปลี่ยนวงโคจร

h  -   ค่านิจของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

f  -  ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

ระดับพลังงานของธาตุไฮโดรเจน

E  =  hf  =  

 

ทฤษฎีอะตอมโบร์

rn  =  n2 (0.53 * 10-10)

Vn  =  

fn  =  

rn  -  รัศมีวงโคจรที่  n

Vn  -  อัตราเร็วของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  วงที่  n

fn   -  ความถี่ของอิเล็คตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส  ลงที่  n

 f_creel.gif

รังสีเอ็กซ์

qv  =  

q  -  ประจุ

v  -  ความต่างศักย์  (V)

h  -  ค่าคงที่จของพลังค์  (6.6 x 10-34  J.S)

 -  ความยาวคลื่น

 

โฟโต้อิเล็คทริก

Ek  =  hf - W

Ek  -  พลังงานจลน์

W  -  งาน

f  -  ความถี่ของแสงที่ฉายมาที่โลหะ

 

สมมติฐานเดอบรอยล์

โมเมนต์ของแสง

p  =  

ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์

หลักความไม่แน่นอนของ  Heisenberg

x  -  ความไม่แน่นอนทางตำแหน่ง

P  -  ความไม่แน่นนอนทางโมเมนตัม

 

crayon_next_6.gif


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MissLelachanok Sanguanraksak & MissMayura Pragarsombut. All rights reserved.