การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 2

 

HomeAbout myselfPhysic M.4Physic M.5Physic M.6

lelajaa@yahoo.com
malovedevil@yahoo.com

M 6. Term 1 
M 6. Term 2 

 

 

 สูตร    โพรเจกไทล์บนพื้นเอียง

หลักการ

1.  แตกเข้าแกน x '  ,  y '

2.  แตก g เข้าแกน

3.  คิดแบบโพรเจกไทล์ธรรม

หลักการ

ให้จับพื้นเอียงตั้งขึ้นแนวดิ่ง แล้วคิดแบบธรรมดา โดยใช้ g อันใหม่เป็น  gsin

 

สูตร    เคลื่อนที่เป็นวงกลมพอดี

vบน    =    

vล่าง    =    

H    =    2.5 R

 

สูตร    ผลต่างแรงตึงเชือก

แกว่งด้วย v คงที่

Tล่าง - Tบน    =    2mg

แกว่งด้วย v ไม่คงที่

Tล่าง - Tบน    =    6mg

 

สูตร    ดาราศาสตร์

   =    

   =    

 

สูตร    โคจรรอบสิ่งเดียวกัน

   =    

T    -    คาบของการโคจร

R    -    รัศมีวงโคจร

M    -    มวลของดาวที่มีวัตถุอื่น มาโคจรรอบ ๆ

G    -    ค่านิจโน้มถ่วงสากล  6.67 * 10-11  Nm2 / kg2

 

สูตร    ค่า g ในอวกาศ

     =    

g'    -    ค่าความเร่งโน้มถ่วงในอวกาศ

g    -    ค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก

R    -    รัศมีโลก

h    -    ความสูงจากผิวโลก

 

การเคลื่อนที่แบบหมุน

สูตร    ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย

   =        =    

I    =    

v    =    wR

S    =     * R

a    =    

   -    ทอร์ก  ( N.m )

I    -    โมเมนต์ความเฉื่อย  ( kg . m2 )

   -    ความเร่งเชิงมุม  ( rad / s2 )

R    -    แทนการหมุน

สูตร    พลังงานจลน์ในการหมุน

Ekหมุน    =    

Ekทั้งหมด    =    

 house10_brown.gif

สูตร    โมเมนตัมเชิงมุม

L    =    mvR    =    Iw

 

สูตร    กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

Lแรก    =    Lหลัง

   =    

   -    โมเมนต์ความเฉื่อย

w    -    อัตราเร็วเชิงมุม

L    -    โมเมนตัมเชิงมุม

 

สูตร    ซิมเปิลฮาร์มอนิก

แกว่งตุ้นาฬิกา

T    =    

w    =    

สั่นสปริง

T    =    

w    =    

แกว่งกรวย

T    =    

w    =    

T    -    คาบ

l    -    ความยาว

g    -    ความเร่ง

k    -    ค่าคงที่สปริง

 

สูตร    ซิมเปิลฮาร์มอนิก

y    =    ymax sin wt

v    =    vmax cos wt

a    =    - amax sin wt

vใด ๆ    =    w

vmax    =    wR

aใด ๆ    =    w 2y

amax    =    w2R

v    -    ความเร็ว

a    -    ความเร่ง

 

สูตร    หลักคำนวณเรื่องสปริง

ดึงสปริงคนละข้าง

Kรวม    =    K1 + K2

สปริงต่อขนาน

Kรวม    =    K1 + K2 + K3

สปริงต่ออนุกรม

   =    

 

crayon_back.gif


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MissLelachanok Sanguanraksak & MissMayura Pragarsombut. All rights reserved.