งานและพลังงาน

 

HomeAbout myselfPhysic M.4Physic M.5Physic M.6

lelajaa@yahoo.com
malovedevil@yahoo.com

M 5. Term 1 
M 5. Term 2 

 

[สมดุลกล][งานและพลังงาน][การชนและโมเมนตัม]

 

สูตร  พลังงาน

 Ek     =    

Ep     =    mgh

Fสปริง    =    KS

Epยย    =    KS  =  FS

 

Ek    -    พลังงานจลน์ (J)

Ep     -    พลังงานศักย์  (J)

Epยย     -    พลังงานศักย์ยืดหยุ่น (ศักย์สปริง) (J)

K    -    ค่าคงที่สปริง N/m

 

สูตร  งานในวินาทีที่ n

Sวินาทีที่ n    =    

Wสูบ+ฉีด    =    mgh +

 keyboard02.gif

สูตร  กฎการอนุรักษ์พลังงาน

Ep +  Ekแรก  =  Ep +  Ekหลัง

Ekที่เพิ่ม  =  Ep ที่ลด

Ek2 =  Ek1 +      

 

สูตร  ประสิทธิภาพ

                                                      Eff  =      W ที่ยกได้จริง         x  100 %
                                                                 W เต็มที่ที่ควรยกได้    

 

                                                      Eff  =   M.A. ปฎิบัติจริง        x  100 %
                                                                    M.A.  ทฤษฎี

 

                                                      M.A. จริง   =  W ยกได้จริง
                                                                                F จริง

 

                                                      M.A. ทฤษฎี  =  W ที่ควรยกได้
                                                                                    F  จริง

 violet_castle_large.gif


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MissLelachanok Sanguanraksak & MissMayura Pragarsombut. All rights reserved.