คำฝอย

 

HomeAbout myselfวิธีดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

pa_rut@hotmail.com

 

สมุนไพรแก้อักเสบ

 

  ลักษณะของพืช

        คำฝอยเป็นพืชล้มลุกสูงราว 1 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยม ก้าน

ใบสั้น ใบรูปร่างรียาวริมใบหยักแหลมเนื้อใบเรียบ ดอกออกรวม
กันเป็นช่อ อัดแน่นบนฐานดอก รูปร่างกลมเหมือนกับดอกดาว

เรือง ดอกย่อยสีเหลืองค่อยเปลี่ยนเป็น

สีส้ม เมื่อแก่เป็นสีส้มแดง

        การปลูก

        เป็นพืชที่ปลูกได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีการปลูกที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงราย ปลูก

โดยใช้เมล็ดในฤดูใน หรือต้นฤดูหนาว วิธีปลูกให้ไถพรวนดินก่อนและขุดหลุมปลูกหลุมละ 3 เมล็ด
พองอกดีแล้วถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออกให้เหลือหลุมละ1 - 2 ต้นควรดูแลอย่าให้น้ำขัง กำจัดวัชพืช
และศัตรูพืชเป็นประจำ

        คุณค่าทางด้านอาหาร

        ดอกคำฝอยเพิ่งเริ่มปลูกในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้ในเมล็ดคำฝอยมีน้ำมันมาก จากการค้นคว้า

สารในดอกคำฝอย พบว่าแก้อักเสบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้บางชนิดในประเทศจีน ดอกคำฝอยเป็นยาเกี่ยว

กับสตรีที่รู้จักกันดี ตำรับยาที่ใช้รักษาสตรีที่ประจำเดือนคั่งค้างไม่เป็นปกติ หรืออาการปวดบวม  

ฟกช้ำ ดำเขียว มักจะใช้ดอกคำฝอยด้วยเสมอแช่เหล้าหรือใช้วิธีตำพอก แต่มีข้อควรระวังคือ หญิง

มีครรภ์ห้ามรับประทานชาดอกคำฝอยลดไขมันในเส้นเลือดโดยใช้ดอกแห้ง 2 หยิบมือ(2.5 กรัม )
ชงน้ำร้อนครึ่งแก้งดื่มเป็นเครื่องดื่มได้

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Wiparat Maonmaiyanon. All rights reserved.