เสลดพังพอน

 

HomeAbout myselfวิธีดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์

pa_rut@hotmail.com

 

สมุนไพรแก้เริม

 

.  ลักษณะของพืช

        เสลดพังพอน เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กแตกกิ่งก้านสาขามาก ลำ

ต้นสีน้ำตาลแดง มีหนามตามข้อ ใบยาวเรียว ปลายแหลม มีเส้น

กลางใบสีแดง ดอกสีเหลืองจำปาดอก ออกเป็นช่อ

        การปลูก

        ใช้วิธีลำต้นปักชำ ตัดท่อนพันธุ์เป็นท่อน ยาวท่อนละ 1 -2 คืบ ปักชำในแปลงที่เตรียมไว้ หรือ

ปักชำในที่ชุ่มชื้นก่อน เมื่อออกรากดีแล้วจึงย้ายไปปลูกในแปลง เมื่อปลูกใหม่ให้รดน้ำเช้า - เย็น สน

ใจกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชด้วย     

        ส่วนที่ใช้เป็นยา    ใบสด

        ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา    เก็บใบขนาดกลางไม่แก่หรืออ่อนเกินไป

        รสและสรรพคุณยาไทย    รสขม ถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย โรคผิวหนัง

        วิธีใช้

        ใบสดของเสลดพังพอน รักษาอาการแก้แพ้อักเสบ แมลงสัตว์กัดต่อยโดเอาใบสด 1 กำมือ ตำ

ให้ละเอียดคั้นเอาน้ำทาบริเวณที่เป็น หรือตำผสมเหล้าเล็กน้อยก็ได้ ใบมีสารพวก                  

iridoid glucosides ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอักเสบ เมื่อทดลองในสัตว์ทดลอง

 

 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Miss Wiparat Maonmaiyanon. All rights reserved.