กัณฑ์ทานกัณฑ์

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

billiard_red.gifbuta_oil1986@hotmail.com

กัณฑ์ทศพร 
กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนปเวสน์ 
กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์มหาพน 
กัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรพ 
กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
กัณฑ์นครกัณฑ์ 

3.     กัณฑ์ทานกัณฑ์     ก่อนเสด็จไปอยู่ป่า พระเวสสันดรได้พระราชทานสัตสดก มหาทาน  คือช้าง  ม้า  รถ  ทาสชาย  ทาสหญิง  โคนม  และ  นางสนม อย่างละ 700  อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ  จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวยนเงินทองทาส  ทาสี  และสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า  ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกาพจรสวรรค์มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมายเสวยสุขในปราสาทแล้วด้วยแก้ว 7 ประการ

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.