บุรุษโทษ 18 ประการของชูชก

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

clamp_green.gifbuta_oil1986@hotmail.com

กัณฑ์ทศพร 
กัณฑ์หิมพานต์ 
กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
กัณฑ์วนปเวสน์ 
กัณฑ์ชูชก 
กัณฑ์จุลพน 
กัณฑ์มหาพน 
กัณฑ์กุมาร 
กัณฑ์มัทรี 
กัณฑ์สักกบรรพ 
กัณฑ์มหาราช 
กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
กัณฑ์นครกัณฑ์ 

ลักษณะบุรุษโทษ 18 ประการของชูชกคือ

1.  เท้าทั้งสองข้างใหญ่และคด

2.  เล็บทั้งหมอกุด

3.  ปลีน่องทู่ยู่ยาน

4.  ริมฝีปากบนย้อยทับริมฝีปากล่าง

5.  นำลายไหลออกเป็นยางยืดทั้งสองแก้ม

6.  เขี้ยวงอกออกพ้นปากเหมือนเขี้ยวหมู

7.  จมูกหักฟุบดูน่าชัง

8.  ท้องป่องเป็นกระเปาะดั่งหม้อใหญ่

9.  สันหลังไหล่หักค่อม  คด  โกง

10.ตาถล่มลึกทรลักษณ์  ข้างหนึ่งใหญ่  ข้างหนึ่งเล็ก  ไม่เสมอกัน

11.หนวดเครามีพรรณดังลวดทองแดง

12.ผมโหรง  เหลืองดังสีลาน

13.ตามตัสะครานคลำด้วยแถวเอ็นนูนเกะกะ

14.มีต่อมแมลงวัน  และตกกระดังโรยงา

15.ลูกตาเหลือง  เหลือก  เหล่

16.ร่างกายคดค้อมในที่ทั้งสามคือ  คอ  หลัง  สะเอว

17.เท้าทั้งสองหัน  เห  ห่างเกะกะ

18.ขนตามตัวหยาบดังแปลงหมู

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.