กรุงรัตนโกสินทร์
Homeก่อนสมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์แบบทดสอบ ชุดที่ 1แบบทดสอบ ชุดที่ 2

         

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
รัชกาลที่ 4  ถึงพ.ศ.2475 
หลังพ.ศ. 2475 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยา  ในสมัยรัชกาลที่๓ มีศิลปะจีนเข้ามาในด้านสถาปัตยกรรมงานสำคัญของสถาปัตยกรรมคือ วัด

วัดที่สำคัญมีดังนี้

รัชกาลที่๑   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รัชกาลที่๒   บูรณวัดอรุณราชวราราม และสร้างองค์พระปรางค์วัดอรุณขึ้นมา

รัชกาลที่๓   บูรณะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและให้เป็นแหล่งสะสมวิชาความรู้จนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย เจดีย์เป็นแบบทรงระฆัง เช่น เจดีย์ในวัดพระแก้วแบบย่อมุมไม้สิบสอง เช่น หมู่มหาเจดีย์ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

  • ประติมากรรม  เลียนแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย คือ พระพุทธรูปนิยมทรงเครื่องแบบกษัตริย์  พระประธานในพระอุโบสถฐานชุกชีนิยมสร้างยกสูงๆและปิดทองจนเหลืองอร่าม
  • จิตรกรรม  ได้แก่  ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ ภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน วัดสุทัศน์ วัดสุวรรณราม วัดราชโอรส
  • นาฏศิลป์  มีหนังใหญ่ หนังตะลุง โขน ละครนอกและละครใน

 

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264