แบบทดสอบเรื่องแสงและอวกาศ
วิชาวิทยาศาสตร์
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย
มลฤทัย  ชนะโภคากุล  ชั้น ม.4/4  เลขที่31

E-mail : no_normal@hotmail.com

 pattern01_pastel_2.gif

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ตัวกลางชนิดใดที่แสงสามารถเดินทางผ่านได้ดีที่สุด

  ก.  กระดาษแก้วสี
  ข.  กระดาษลอกลาย 
  ค.  กระจกเงา 
  ง.  กระจกฝ้า
2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของแสงผ่านตัวกลางทึบแสง
  ก.  นาฬิกาแดง
  ข.  รุ้งกินน้ำ
  ค.  สุริยุปราคา
  ง.  หนังตะลุง
3. การเกิดสุริยุปราคาเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

  ก.  เงาของโลกบังดวงจันทร์
  ข.  เงาของโลกบังดวงอาทิตย์
  ค.  เงาของดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์
  ง.  เงาของดวงอาทิตย์บังดวงจันทร์

4. ข้อใดคือระยะทาง 1 ปีแสง

  ก.  186,000 x 24 x 60 x 60 ไมล์
  ข.  186,000 x 60 x 60 x 24 x 365 ไมล์
  ค.  186,000 x 60 x 60 x 30 x 12 ไมล์
  ง.  186,000 x 60 x 60 x 24 x 30 x 12 x 365 ไมล์

5. ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

  ก.  แสงจากฟ้าแลบ
  ข.  แสงจากหิ่งห้อย
  ค.  แสงจากเทียนไข
  ง.  แสงจากไฟป่า

6. ผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์เป็นคนแรกคือ

  ก.  พโตเลมี
  ข.  นิโคลาส คอปเปอร์นิคัส
  ค.  กาลิเลโอ
  ง.  เซอร์ ไอแซค นิวตัน

7. กลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด

  ก. คนคู่ หญิงสาว สิงโต 
  ข. คันชั่ง แมงป่อง แพะทะเล 
  ค. ปู สิงโต คันชั่ง 
  ง.  ปลา แกะ วัว

8. ดางเคราะห์ที่มนุษยือยากไปศึกษาดาวแรกคืออะไร

  ก. ดางพุธ 
  ข. แมคเจลเลน 
  ค. ดาวอังคาร 
  ง.  ไวกิ้ง

9. ยานอวกาศลำใดที่ไม่ได้ไปสำรวรดาวศุกร์

  ก. มารีเนอร์ 
  ข. แมคเจนเลน 
  ค. เวนเนอรา 
  ง.  ไวกิ้ง

10. นักเรียนคิดว่าการทำงานของจรวดคล้ายกับอุปกรณ์ชนิดใดมากที่สุด

  ก. ปืน
  ข. พลุ
  ค. ธนู
  ง. ลูกดอก

  star02_yellow.gif
     คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.