แบบทดสอบเรื่องจักรวาลและอวกาศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่3

จัดทำโดย นางสาวนิภาพร  แซ่เล้า  ชั้น ม.4/6 เลขที่ 11  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

e-mail address dicky_nun@doramail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ดาวดวงใดที่มีแสงสว่างในตัวเอง

  ก. ดาวตก 
  ข. ดาวหาง 
  ค. ดาวเหนือ 
  ง. ดาวประกายพรึก
2. กลุ่มดาวราศีใดไม่ได้เป็นรูปของสิ่งมีชึวิด
  ก. ราศีตุลย์ 
  ข. ราศีเมษ 
  ค. ราศีมังกร 
  ง. ราศีกรกฎ
3. ดาวเคาระห์ดวงใดที่ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองมกากว่าการโคจรรอบดวงอาทิตย์

  ก. ดาวพุธ 
  ข. ดาวศุกร์ 
  ค. ดาวอังคาร 
  ง. ดาวพฤหัสบดี

4.ดาวดวงใดที่มีระนาบการโคจรต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ

  ก. ดาวเสาร์ 
  ข.  ดาวพลูโต
  ค.  ดาวยูเรนัส
  ง.  ดาวเนปจูน

5. ดาวเคราะห์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าคือข้อใด

  ก.  ดาวเสาร์
  ข.  ดาวอังคาร
  ค.  ดาวเนปจูน
  ง.  ดาวพฤหัส

6. ดาวประจำเมืองหรือดาวประกายพรึกเป็นชื่อของดาวอะไร

  ก.  ดาวพุธ
  ข.  ดาวเสาร์
  ค.  ดาวศุกร์
  ง.  ดาวอังคาร

7. ถ้าดวงอาทิตย์มีดาวเคราะห์เป็นดาวบริวาร 5 ดวง เราเรียกดาวเคราะห์นั้นว่าอะไร

  ก.  ดาวนพเคราะห์
  ข.  ดาวทวิเคราะห์
  ค.  ดาวเอกเคราะห์
  ง.  ดาวเบญจเคราะห์

8. สิ่งที่ช่วยให้เราหาตำแหน่งของดาวได้คืออะไร

  ก.  ดาวเหนือ
  ข.  ดาวเทียม
  ค.  เเผนที่ดาว
  ง.  กล้องดูดาว

9. ทำไมคนจึงเรียกกลุ่มดาวจระเข้

  ก. นิสัยเหมือนจระเข้ 
  ข.  ดุร้ายเหมือนจระเข้
  ค.  อ้าปากเหมือนจระเข้
  ง.  รูปร่างเหมือนจระเข้

10. ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคืออะไร

  ก. ดาวพฤหัส
  ข. ดาวเนปจูน
  ค. ดาวเสาร์
  ง. ดาวอังคารคุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.