แบบทดสอบเรื่องการสื่อสารและคมนาคม วิชาแผนที่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จัดทำโดยนางสาวชมพูนุช มาโนชญ์คงสวัสดิ์ ม.4/6 เลขที่ 23 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

e-mail address : dek_noy530@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. การถ่ายทอดโทรทัศน์จากต่างประเทศมายังประเทศไทยต้องอาศัยอะไร

  ก.   จรวด
  ข.   ดาวเทียม
  ค.   เครื่องบิน
  ง.   บอลลูนสื่อสาร
2. สถานีโทรคมนาคมพื้นดินผ่านดาวเทียมของไทยตั้งอยู่ที่ใด
  ก.   ระยอง
  ข.   กรุงเทพมหานคร
  ค.   ชลบุรี 
  ง.   นครราชสีมา
3. ถ้าเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดชุมพรโดยทางรถยนต์จะต้องใช้ทางหลวงเอเชียสายใด

  ก.   A-1
  ข.   A -2
  ค.   A-12
  ง.   A-14

4. ข้อใดเป็นชื่อสนามบินที่เป็นศูนย์กลางการบินของประเทศไทย

  ก.   ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
  ข.   ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  ค.   สนามบินอู่ตะเภา
  ง.   ท่าอากาศยานภูเก็ต

5. ปัจจุบันเราสามารถเดินทางโดยทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปถึงเมืองใดได้

  ก.   พนมเปญ
  ข.   เวียงจันทน์
  ค.   สิงคโปร์
  ง.   ฮานอย

6. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟอยู่ที่ใด

  ก.   สถานีรถไฟบางซื่อ
  ข.   สถานีรถไฟหาดใหญ่
  ค.   สถานีรถไฟกรุงเทพ
  ง.   สถานีรถไฟเชียงใหม่

7. ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสุดปลายทางที่จังหวัดใด

  ก.   นครราชสีมา อุบลราชธานี
  ข.   ขอนแก่น อุดรธานี
  ค.   นครราชสีมา หนองคาย
  ง.   อุบลราชธานี หนองคาย

8. ท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐานทางตะวันออกของไทย คือท่าเรือใด

  ก.   ท่าเรือแหลมฉบัง
  ข.   ท่าเรือกรุงเทพ
  ค.   ท่าเรือสงขลา
  ง.   ท่าเรือสัตหีบ

9. ทางหลวงเอเชียสาย A-2 ในประเทศไทย คือทางหลวง 2 สายใด

  ก.   พหลโยธินกับมิตรภาพ
  ข.   สุขุมวิทกับเพชรเกษม
  ค.   มิตรภาพกับสุขุมวิท
  ง.   พหลโยธินกับเพชรเกษม

10. สถานีบังคับดาวเทียมดวงแรกของไทยอยู่ที่ไหน

  ก.    กรุงเทพมหานคร
  ข.   ชลบุรี
  ค.   นนทบุรี
  ง.   สมุทรปราการคุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.