แบบทดสอบวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความรู้ทั่วไป(เตรียมขึ้น ม.1)

นางสาว ศิริสา   แซ่อื้อ ม 4 ห้อง 7   เลขที่  9

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนอย่างไร

  ก.  ตั้งสมมติฐาน ตั้งปัญหา การทดลอง สรุปผล
  ข. ตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลอง สรุปผล 
  ค. ตั้งปัญหา ทดลอง สรุปผลการทดลอง ตั้งสมมติฐาน 
  ง.  ตั้งสมมติฐาน ตั้งปัญหา สรุปผลการทดลอง
2. ผู้ป่วยเป็นโรคโลหิตจาง ควรได้รับคำแนะนำให้รับประทานอาหารตามข้อใด
  ก.  ไข่แดงและตับหมู
  ข.  ผลไม้รสเปรี้ยว
  ค.  นมและเนย
  ง.  มะละกอและแครอท
3. ธาตุและวิตามินคู่ใดที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด

  ก.  โซเดียม วิตามินซี
  ข.  เหล็ก วิตามินบี 2
  ค.  แคลเซียม วิตามินอี
  ง.  แคลเซียม วิตามินเค

4. สารตะกั่ว เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะทำให้เกิดอาการอย่างไร

  ก.  เป็นโรคโลหิตจาง
  ข.  เป็นโรคตับแข็ง
  ค.  เป็นโรคตาแดง
  ง.  เป็นโรคเหน็บชา

5. อาหารชนิดใดที่น่าจะให้พลังงานและความร้อนมากที่สุด

  ก.  ไขมัน
  ข.  คาร์โบไฮเดรต
  ค.  โปรตีน
  ง.  อาหารที่สุกใหม่ ๆ

6. พื้นดินแห่งหนึ่ง ดินชั้นบนมีความบางมาก เราควรแนะนำให้ปลูกพืชชนิดใด

  ก.  มะม่วง
  ข.  ชมพู่
  ค. ลิ้นจี่              
  ง.  ผักต่าง ๆ

7. พืชในข้อใดคนนิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

  ก.  กล้วย
  ข. กุหลาบ
  ค. ผักคะน้า
  ง. มันเทศ

8. พืชได้ธาตุใดจากดินมาช่วยในการสร้างอาหาร เพื่อให้พืชเกิดดอกออกผล

  ก.  ไนโตรเจน
  ข.  แคลเซี่ยม
  ค.  โปรแทสเซียม
  ง.  ฟอสฟอรัส

9. ชั้นที่อยู่ภายนอกสุดของดอกไม้คืออะไร

  ก.  กลีบเลี้ยง
  ข.  เกสรตัวเมีย
  ค.  เกสรตัวผู้
  ง.  กลีบดอก

10. ชื่อในข้อใดไม่ใช่ผล

  ก. พริก
  ข.หัวปลี
  ค. ละอองเรณู
  ง.ฐานรองดอกคุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.