แบบทดสอบ เรื่องระบบดาวเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้น ม.3

จัดทำโดย ณัฐรินทร์ โรจน์วัฒนาเจริญ ม.4/7 เลขที่ 36

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.ดาวเคราะห์ที่สวยงามที่สุดในระบบสุริยะคือ

  ก.ดาวศุกร์  
  ข.ดาวอังคาร  
  ค.ดาวพฤหัส 
  ง.ดาวเสาร์  
2.มนุษย์อวกาศคนหนึ่งเมื่อชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์หนัก 120 นิวตัน น้ำหนักที่แท้จริงเมื่ออยู่บนผิวโลกเท่าไหร่
  ก.600 นิวตัน  
  ข.700 นิวตัน  
  ค.720 นิวตัน  
  ง.760 นิวตัน  
3.ถ้าเรานั่งยานอวกาศด้วยความเร็ว1/3่ เท่าของความเร็วแสงโดยไม่หยุดเลย จะถึงดวงอาทิตย์ได้ในเวลาประมาณ

  ก.10 .8 นาที
  ข.10.6 นาที
  ค.24.9 นาที  
  ง.8.3 นาที  

4. บริวารของดาวเสาร์ ดวงที่ใหญ่ที่สุดและสว่างที่สุดคือ

  ก.จานุส 
  ข.โฟบี  
  ค.ไททัน  
  ง.รามอส  

5.จากการสำรวจทั่วๆไป ดาวเคราะห์ใดที่มี "สภาวะเอื้อชีวิต " มากที่สุด

  ก.ดาวพุธ - ศุกร์  
  ข.ดาวอังคาร - เสาร์  
  ค.ดาวอังคาร - ศุกร์  
  ง.ดาวพุธ - อังคาร  

6. ตำแหน่งใดบนพื้นโลกที่ผู้สังเกตมีโอกาสเห็นดวงดาวบนท้องฟ้ามากที่สุด

  ก.  ละติจุด 90 N
  ข.  ละติจุด 90 S
  ค.  ละติจูด 0 องศา
  ง.  ถูกทั้งข้อ ก. ข.

7.่นักบินอวกาศชุดแรก 3 คน ที่เห็นผิวหนังด้านหลังของดวงจันทร์และส่งภาพถ่ายกลับมายังโลกคือ นักบินอวกาศจากยวอาศใด

  ก. Columbia 
  ข. Eagle 
  ค.  Apollo-11
  ง.  Apolo-8

8. เนื่องจากแกนของโลกเอียงทำมุม 23 1/2 กับแกนตั้งระนาบวงโคจรของโลก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งใดขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

  ก.  ฤดูกาล
  ข.  น้ำขึ้น-น้ำลง
  ค.  สุริยุปราคา
  ง.  จันทรุปราคา

9.นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวศุกร์คือ

  ก. กาลิเลโอ 
  ข.  เคปเลอร์
  ค.  นิโคลัส โตเปอร์นิคัส
  ง. อาริสโตเติล

10. ดาวเคราะห์ดวงใดที่ถูกเรียกว่าเป็นดาวคู่แฝดของโลกุ

   

  ก. ดาวพุธ

  ข. ดาวศุกร์

  ค. ดาวอังคาร

  ง. ดาวเสาร์  คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.