แบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบ เรื่องสามก๊ก วิชาภาษาไทยสำหรับ ม.3

จัดทำโดย ณัฐรินทร์ โรจน์วัฒนาเจริญ ม.4/7 เลขที่ 36

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดมิใช่ผลงานของบุคคลที่แปลวิชาเรื่องสามก๊ก

  ก.  อิเหนาคำฉันท์
  ข.  บทมโหรีเรื่องกีกา
  ค.  ลิลิตเพชรมงกุฎ
  ง.  พระนลคำหลวง
2. เรื่องสามก๊ก ผู้แปลได้แปลไว้ในที่ราชกาลเท่าใด
  ก.  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
  ข.  รัชกาลที่ 1
  ค.  รัชกาลที่ 2
  ง.  รัชกาลที่ 3
3. สามก๊ก ตอนที่เรียนเป็นตอนที่เท่าใด

  ก.  ตอนที่ 89
  ข.  ตอนที่ 57
  ค.  ตอนที่ 37
  ง.  ตอนที่ 27

4. จูล่งเป็นตัวละครเด่นในตอนที่นำมาเรียนนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจูล่ง

  ก.  จูล่งอยู่กับนายคนแรกคือเล่าปี่
  ข.  จูล่งเป็นชาวเมืองเซียงสัน
  ค.  จูล่งมีแซ่ว่าเตียว
  ง.  จูล่งอยู่กับนายคนสุดท้าย คือ พระเจ้าเล่าเสี้ยน

5. จูล่งจากกองซุนจ้านไปอยู่กับเล่าปี่เพราะเหตุใด

  ก. กองซุนจ้านไล่ 
  ข. ทรยศต่อกองซุนจ้าน 
  ค.  กองซุนจ้านฆ่าตัวตายเพราะเสียทีอ้วนเสี้ยว
  ง.  กองซุนจ้านนิสัยไม่ค่อยดี

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับก๊กทั้งสาม

  ก.  วุ่ยก๊กเป็นก๊กของโจโฉ
  ข.  ง่อก๊กเป็นก๊กของซุนกวน
  ค.  จ๊กก๊กเป็นก๊กของเล่าปี่
  ง.  ถูกทุกข้อ

7. เพราะเหตุใดเล่าปี่จึงร้องไห้ หลังจากหนีทหารโจโฉรอดพ้นแล้ว

  ก. เพราะรบแพ้โจโฉ 
  ข.  เพราะทหารเหลือน้อย
  ค.  เพราะทหารและราษฎรล้มตายมาก
  ง.  เพราะคิดถึงบุตรและภารยา

8. เตียวหุยให้ตัดกิ่งไม้ผูกหางม้าแล้วให้ตีม้าวิ่งวนในป่า เพื่อให้ฝุ่นตลบ ด้วยจุดประสงค์ใด

  ก.  เพื่อไม่ให้ฝ่ายทหารโจโฉเห็นตน
  ข.  เพื่อซุ่มโจมตีทหารโจโฉ
  ค.  เพื่อลวงทหารฝ่ายโจโฉให้เข้าใจว่าฝ่ายตนมีกำลังมา
  ง.  เพื่อปลุกใจให้ทหารมีกำลังสู้

9. "ทหารคนนี้มกำลังีอำนาจประดุจเสือ"ข้อความนี้ใครเป็นคนกล่าวถึงใคร

  ก. เล่าปี่-กวนอู 
  ข.  เล่าปี่-จูล่ง
  ค.  โจโฉ-จูล่ง
  ง.  โจโฉ-เตียวหุย

10. สาเหตุสำคัญที่จูล่งช่วยอาเต๊าหนีรอดมาได้ คือ

  1. เพราะจูล่งมีฝีมือดี
  2. เพราะบารมีอาเต๊าที่จะได้เป็นกษัตริย์
  3. เพราะโจโฉห้ามมิให้ยิงเกทัณฑใส่จูล่งและอาเต๊า
  4. เพราะจูล่งมีกระบี่กี่เทนเกี้ยม

  ก.ข้อ 1

  ข.ข้อ 2

  ค.ข้อ 3

  ง.ข้อ 4 

  คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2547
thaigoodview.com Version 10.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.