คอมพิวเตอร์

3d_welcome03_darkbg.gif

Homeประวัติผู้จัดทำสอบก่อนเรียนความหมายหลักการทำงานส่วนประกอบสอบหลังเรียน

 

 

 

 

com_2.gif

       

   การจัดทำสื่อ e-Learning เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้สอนเพราะการจัดการศึกษาแนวปฏิรูปมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและสามารถสร้างประสิทธิภาพคุณลักษณะที่
พึ่งประสงค์ได้ตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้อย่างครบถ้วน


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยอาจารย์จารุกิตติ์   แจ้งวิถี
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน  เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2
copyright(c)2003Mr.Jarukit Jangvitee.All rights reserved.