เส้นสายลายศิลป์

Homeผู้จัดทำความสำคัญของทัศนิลป์การพิมพ์แบบต่างๆ

 

 

     ยินดีต้อนรับสู่ เว็บเพื่ือการศึกษากลุ่มสาระวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา  ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่ไปได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่่มเติมนอกห้องเรียน เนื้อหาสาระส่วนใหญ่นำมาจาก แบบเรียนทััศนศิลป์ แบบเรียนการวาดเส้น ผลงานนักเรียน และประสบการณ์ด้านการสอน เนื้อหานี้เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และผู้ที่มีความสนใจนะจ๊ะ

     และขอขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนใจ  หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะจ๊ะ

tour_australia.gif

 

จัดทำโดย
ครูอนุรักษ์ ศรีสุยงค์ และ ด.ช. อภิชาติ สะโน  โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 Mr.Anuruk Srisuyong and Mr.Apichat Sano All Rights Reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com