บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม GIMP


เรียนรู้เพิ่มเติม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

simple stats
จัดทำโดยครูอ้อ ลิ้มเฉลิม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร