ขอขอบพระคุณ

ข้อมูลอ้างอิง
คลิก อ่านหนังสือ
• ชื่อหนังสือ :  สร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพอย่างไร้ขีดจำกัดด้วย GIMP
• สำนักพิมพ์ : บริษัท ซัสเซส มีเดีย จำกัด
• ISBN :  978-974-489-481-6
  • ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
  • ชื่อผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร้าว
  • ISBN : 974-01-4424-1
 
  • ชื่อหนังสือ : ทฤษฎีสีเบื้องต้น
  • ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์
  • ข้อมูลจาก : อาจารย์รัตนา นุชชบุญเลิศ์

รูปภาพสวยๆ ขอบคุณสำหรับรูปภาพสวยๆ จาก


สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://www.rpst-digital.org/forum/showthread.php?t=14027&page=2

เว็บบอร์ดสำนักข่าวพระสงฆ์ไทย
http://www.yuwasong.com/webboard/show.php?Category=news&No=14650

http://www.oknation.net/blog/witphoto/2007/03/20/

http://www.wallcoo.net

ขอบคุณเจ้าของภาพถ่ายสวยๆ จากพี่ๆ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

simple stats
จัดทำโดยครูอ้อ ลิ้มเฉลิม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร