นางอ้อ ลิ้มเฉลิม

คลิก อ่านหนังสือ

นางอ้อ ลิ้มเฉลิม

ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1ถ.เจริญกรุง 57 เขตสาทร กทม. 10120

วิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 2 ของ สสวท.

แนะนำ และติชม เพื่อการพัฒนา e-mail : aor@ssyt.org , oung_aor@hotmail.com

ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม GIMP
ยินดีมอบให้คุณครูทุกท่านนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาของเด็กไทย

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

simple stats
จัดทำโดยครูอ้อ ลิ้มเฉลิม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร