คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

ประวัติผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการนำข้อมูลสิ่งที่ควรรู้แบบทดสอบหลังเรียน

 

 computer

              ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ website ครูแอ๋ว นะคะ เว็บนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคอมพิวเตอร์ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1  เป็นเว็บใหม่ที่เพิ่งเขียนขึ้น ยังต้องอาศัยคำิติชม เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป     และขอขอบคุณในคำติชม มา ณ ที่นี้ด้วย

 

จัดทำโดย นางอิศราณี    เชนะโยธิน
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2005 Mrs.Isaranee   Chanayotin Prarinayok Kindergaden School  All rights  reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548

www.thaigoodview.com Version 14.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.