ดีใจที่ได้เจอ

 

Homeผู้จัดทำแนะนำงานแนะแนวค้นหาตัวเองให้เจอพร้อมหรือยัง?

 

welcome_ribbon.gif

 To  Guidance

       ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่  web site  งานแนะแนว  ด้วยความยินดียิ่ง

       การที่นักเรียนได้เข้ามาใน  web  site นี้  นักเรียนจะได้เข้าใจงานแนะแนว ,  รู้จักบุคลากรในงานแนะแนว , การให้บริการแนะแนว ,
กติกาการใช้ห้องแนะแนว  ตลอดจนทราบข้อมูลการจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และการเตรียมตัวเพื่อเลือกแผนการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จากนั้นนักเรียนจะได้ค้นพบตนเองโดยการค้นหาแววความสามารถพิเศษ  เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี

      แบบค้นหาแววความสามารถพิเศษนำมาจากคู่มือค้นหาแววความสามารถฯของศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

 3d_thankyou01_whitebg.gif

 จัดทำโดย   นางจุฑารส    ตันวงศ์วาล
โรงเรียนศึกษานารี  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กทม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.