มารยาทที่น่ารัก

 

Homeผู้จัดทำแนะนำงานแนะแนวค้นหาตัวเองให้เจอพร้อมหรือยัง?

 

แนะนำแนะแนว 
บริการแนะแนว 
ทุน 
มารยาทที่น่ารัก 

 

 ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มาใช้ห้องแนะแนว
 1.  พบอาจารย์เพื่อ  -  ขอคำปรึกษา
                              -  ค้นหาข้อมูลการศึกษา
2.  ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องแนะแนว
3.  ไม่ส่งเสียงดังหรือมานั่งเล่นหรือนอนในห้องแนะแนว

 เวลาที่เปิดบริการ
        ห้องแนะแนวเปิดใช้บริการตั้งแต่  06.30 – 16.30 น.

จัดทำโดยอาจารย์จุฑารส  ตันวงศ์วาล
โรงเรียนศึกษานารี 176  ถ.ประชาธิปก เขตธนบุรี กทม.10600
Copyright(C) 2004 Mrs. Jutharot  Tonwongwan. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.