นอนฟังเพลงสบายใจ
Homeจากใจคนจริงเตรียมนิทราเหนื่ยนักพักก่อนนะได้จินตนาการมีกำลังใจ

      

 

                 ยินดีต้อนรับเข้าสู่การฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลาย ท่านจะได้ฟังเพลงและผ่อนคลายไปด้วยวิธีการง่ายๆ เตรียมตัวเพื่อนอนอย่างเดียว ขณะนอนจะมีเพลงให้ฟังด้วย ใครๆก็นอนฟังเพลงได้ ท่านอยากจะลองนอนฟังเพลงแล้วสิ

     วิธีง่ายๆมีดังนี้

 1.หาที่นอนสงบๆสักแห่งหนึ่ง
 2.นอนหงายราบกับพื้นไม่ต้องหนุนหมอน แยกขาเล็กน้อย วางมือทั้ง2ไว้ข้างลำตัว หงายมือ  
 3.หลับตาเบาๆ
 4.ฟังคำบรรยายแล้วปล่อยใจให้คิดตาม
 5.ฟังบทบรรยายประกอบเสียงเพลง(ต้องมีผู้บรรยายอ่านคำบรรยายทุกหน้าด้วยเสียงชวนให้หลับนะคะ)
 6.จุดตะเกียงน้ำมันหอมระเหยระหว่างการนอนฟังเพลง
 7.อย่าลืมปิดไฟไม่ให้แสงรบกวน

 ที่มา : เอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร “การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยา

          นีโอฮิวแมนนิส” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล

          อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ต่างๆ

บัดนี้ได้เวลานอนแล้วนอนหลับให้สบาย นอนผ่อนคลายสบายใจอย่าลืมบอกต่อๆกันไปนะคะ

    

จัดทำโดย
ครูกาญจนา เตชะวณิชย์ โรงเรืยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2008 Mrs.Kanchana Techavanich All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com