ความหมาย

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคเพื่อการสื่อสารความหมายประเภทสอบหลังเรียน

 

องค์ประกอบ 
ภาคประธาน 
ตัวอย่าง 

 

     ประโยค  คือถ้อยคำที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษา มีเนื้อความสมบูรณ์ และแจ้งชัดว่าใครทำอะไรหรือใครทำอะไรกับใคร ส่วนสำคัญของประโยคคือ ผู้กระทำ และกริยาที่ทำ

 

จัดทำโดยครูเกวลิน  ทวีสุข
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com