ตัวอย่าง

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนประโยคเพื่อการสื่อสารความหมายประเภทสอบหลังเรียน

 

องค์ประกอบ 
ภาคประธาน 
ตัวอย่าง 

 

 ตัวอย่างการแยกส่วนประกอบของประโยค

ประโยค

ประธาน

กริยา (ภาคแสดง)

บทขยายกริยา

กรรม

บทขยายกรรม

1.เมื่อเช้านี้ฝนตก

ฝน

ตก

เมื่อเช้านี้

-

-

2. รถติดมาก

รถ

ติด

มาก

-

-

3. ฉันอ่านหนังสือ

ฉัน

อ่าน

-

หนังสือ

-

4. วิภาชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์

วิภา

ชอบอ่าน

-

หนงสือ

ประวัติศาสตร์

  

จัดทำโดยครูเกวลิน  ทวีสุข
โรงเรียสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม.
Copyright (c) 2008 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com