นาฏยทฤษฎี

Homeนาฏยศิลป์วรรณกรรมการแสดงวรรณศิลป์ลักษณะของบทละครสรุปท้ายหน่วย

 

ทศกัณบ์เกี้ยวสีดาแปลง

นาฏยศิลป์ไทยกับความเข้าใจของเยาวชน  (อยู่ระหว่างช่วงชั้นที่ 3- 4)

ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

 http://en.wikipedia.org/wiki/Dance_of_Thailand

 http://olddreamz.com/

จัดทำโดย
ครูกู้เกียรติ ภูมิรัตน โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
Copy right(e)2008 Mr.kookiat Phoomiratana All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com