แบบทดสอบ

 

Home..ผู้จัดทำ..ท่องโลกอินเตอร์เน็ตหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต.นำข้อมูลลงWordหน้าที่ของปุ่มบน IE..แบบทดสอบ

 

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. อินเตอร์เน็ตหมายถึงอะไร

  ก. การค้นหาข้อมูลในไซเบอร์  
  ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
  ค. google.com 
  ง. การติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์
2. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นจากหน่วยงานใด
  ก.  กระทรวงยุติธรรม ประเทศอังกฤษ
  ข.  หน่วยสืบราชการลับ ประเทศรัสเซีย
  ค.  สถานฑูต ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  ง.
  กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา 
3. ข้อใดไม่ใช่เว็บไซต์ที่ใช้ในการหาข้อมูล

  ก. google 
  ข. yahoo
  ค. hunsa
  ง.  sanook

4. ถ้าต้องการบันทึกภาพจากอินเตอร์เน็ตไว้ในคอมพิวเตอร์ต้องใช้คำสั่งใด

  ก. Save picture as 
  ข.  Save as
  ค.  Save All
  ง.  Save picture all

5. ปุ่มนี้ใช้ทำหน้าที่ใด บน Internet Explorer

  ก.  ใช้สำหรับกลับไปหน้าแรกหรือกลับไปที่ URL
  ข.  
  ใช้สำหรับย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมาแล้ว
  ค.  
  ใช้สำหรับเปลี่ยนไปหน้าต่อไป
  ง.  
  ใช้สำหรับค้นหาเว็บไซต์

6. ปุ่มนี้ใช้ทำหน้าที่ใด บน Internet Explorer

  ก. ใช้สำหรับการย้อนกลับไปดูเว็บไซต์ที่เคยเข้าไปดูมาแล้ว 
  ข.  
  ใช้สำหรับหยุดการโหลดข้อมูลในหน้าเว็บเพจนั้น
  ค.  
  ใช้สำหรับเปลี่ยนไปหน้าต่อไป
  ง.  
  ใช้สำหรับการพิมพ์หน้าเว็บออกเครื่องพิมพ

7. ปุ่มนี้ใช้ทำหน้าที่ใด บน Internet Explorer

  ก. ใช้สำหรับการแก้ไขหน้าเว็บเพจนั้น ๆ 
  ข.  
  ใช้สำหรับการแก้ไขหน้าเว็บเพจนั้น ๆ
  ค.  
  ใช้สำหรับการ รับ-ส่ง อีเมล์
  ง.  
  ใช้สำหรับเลือกเว็บไซต์จาก Favorites หรือ Book Mark

8. ถ้าต้องการข้อความทั้งหมดให้คำสั่งใด

  ก.  Ctrl A
  ข.  
  Ctrl ิB
  ค.
  Ctrl C 
  ง.  
  Ctrl D

9. Ctrl v เป็นคำสั่งที่ใช้ทำอะไร

  ก.  บันทึกข้อมูล
  ข.  ลบข้อมูล
  ค.  วางข้อมูล
  ง.  เพิ่มข้อมูล

10. ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ตเหมือนกับสิ่งใด

  ท้องฟ้า
  พื้นดิน
  ใยแมงมุม
  ทะเลจัดทำโดย นางสาวกุลนิษฐ์ วงศ์แก้ว
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
Copyright (c) 2007 Ms. Kulanit Wongkaew. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com