มหัศจรรย์อาหาร

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนสารอาหารสารปนเปื้อนในอาหารสารเสพติดกับการป้องกันทดสอบหลังเรียน

 

 

                  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาสาสตร์พื้นฐาน(ว202)มหัศรรย์อาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ช่วงชั้นที่1-3 )เพื่อให้ผู้สนใจค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งผู้จัดทำเว็ปเพจมหัศรรย์อาหาร  ได้ศึกษาค้นคว้ามาจากตำราต่างๆเช่น  วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่1-3ของสสวท.,กระบวนการทาววิทยาศาสตร์สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่1-3   ของหนังสือแม็ค  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของเยาวชนของชาติไม่ได้หวังผลทางการค้าใดๆทั้งสิ้น   ถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมา ผู้จัดทำหวังว่าเว็ปเพจมหัศจรรย์อาหารนี้คงจะมีประโยชน์ต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างดี

 จุดประสงค์การเรียนรู้  

1.บอกความหมายของสารอาหารได้

2.อธิบายความสัมพันธ์ของสารอาหารที่มีต่อร่างกายและเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเหมาะกับเพศและวัย

3.อธิบายความหมายของสารเสพติดและผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย

 

  

จัดทำโดยอาจารย์นงคราญ ธาราทิพยกุล
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
copyright(c) 2004 Mrs.nongkray taratipayakul.all right reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.